2007-07-06

NAGRODA W KONKURSIE „DOBRE PRAKTYKI EFS” DLA PROJEKTU „STOKROTKOWY DOM”

 

Projekt „Stokrotkowy Dom – reintegracja prowadzona w CISTOR w Toruniu” otrzymał nagrodę – statuetkę, przyznający prawo posługiwania się tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka”.

Toruński projekt znalazł się w gronie 60 laureatów konkursu „Dobre praktyki EFS” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 2 lipca br. w Warszawie w hotelu Hilton podczas uroczystej gali zorganizowanej w ramach konferencji „Europejski Fundusz Społeczny – 50 lat inwestycji w kapitał ludzki”. Nagrodę odebrał Wiceprezydent Miasta Torunia Zbigniew Fiderewicz. W konferencji uczestniczyła również Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Hanna Miller, Dyrektor Centrum Integracji Społecznej CISTOR Małgorzata Kowalska oraz przedstawiciele pracowników i uczestników projektu „Stokrotkowy Dom”

Na ocenę merytoryczną złożyły się: opinia właściwej Instytucji Wdrażającej, dotycząca stopnia realizacji wskaźników oraz przebiegu współpracy z beneficjentem, a także ocena istoty projektów i jakości nadesłanych materiałów dokonana przez niezależne jury. Podczas oceny preferowane były ciekawe, napisane „przyjaznym” językiem teksty, które pokazywały, w jaki sposób udział w projekcie odmienił życie osób w nim uczestniczących. O atrakcyjności zgłoszonych opisów projektów decydowały również zdjęcia, filmy, prezentacje i inne materiały ukazujące istotę projektów.

Konkurs został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006.

drukuj  
Nasi partnerzy: