2011-07-08

Trwa druga edycja projektu „Stokrotkowy start…”

 

Od stycznia br. realizujemy drugą edycję projektu „Stokrotkowy start – reintegracja prowadzona w CISTOR”, w której uczestniczy 35 osób.
W lipcu rozpoczęliśmy dodatkowe, grupowe szkolenia zawodowe. Szkolenia składają się z części teoretycznej i praktycznej, i realizowane są przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. 
Uczestnicy naszego projektu biorą udział w następujących szkoleniach:

 
  • „Stół szwedzki na cztery pory roku” – grupa gastronomiczno – hotelarska (lipec)
  • „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” – grupa budowlano-porządkowa (lipiec)
  • „Operator usług utrzymania czystości z obsługą maszyn sprzątających i modułem higiena szpitalna ” – grupy porządkowe (lipiec – sierpień)
  • „Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym” – grupa opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych (sierpień)

W najbliższych dniach rozpoczniemy realizację indywidualnych szkoleń zawodowe dla wybranych uczestników projektu 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

drukuj  
Nasi partnerzy: