2011-06-17

Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie


ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
 
„Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych”
 
Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego pn. „ Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – edycja 2011-2015” przez Centrum Integracji Społecznej CISTOR prowadzone przez Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w Toruniu we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu.
 
Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie, wiecej informacji
drukuj  
Nasi partnerzy: