2011-05-23

Publikacja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym - wydało publikację pt. „Przegląd inspirujących rozwiązań z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Programu Kapitał Ludzki".

 

Tekst publikacji jest dostępny pod linkiem

drukuj  
Nasi partnerzy: