2007-06-06

Projekt "Stokrotkowy Dom" nagrodzony tytułem "Najlepsza Inwestycja w człowieka 2007"!

 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło właśnie listę laureatów konkursu "Dobre praktyki EFS". Wśród 60 projektów, które uzyskały tytuł "Najlepszej inwestycji w człowieka 2007" znalazł się projekt "Stokrotkowy Dom – reintegracja prowadzona w CISTOR w Toruniu"! Oceniano takie kwestie jak: opinia Instytucji Wdrażającej, istota projektu i jakość nadesłanych materiałów. Preferowane były ciekawe, napisane "przyjaznym" językiem teksty, które pokazywały, w jaki sposób udział w projekcie odmienił życie osób w nim uczestniczących. O atrakcyjności zgłoszonych opisów projektów decydowały również zdjęcia, filmy, prezentacje i inne materiały ukazujące istotę projektów.

Uroczyste wręczenie nagród – statuetek, przyznających prawo posługiwania się tytułem "Najlepsza inwestycja w człowieka", będzie miało miejsce podczas gali zorganizowanej w ramach konferencji "Europejski Fundusz Społeczny – 50 lat inwestycji w kapitał ludzki", która odbędzie się w dniu 2 lipca br. w Warszawie. 5 projektów, z największą liczbą punktów zostanie uhonorowanych nagrodami w postaci wyjazdów studyjnych dwóch reprezentantów każdego z tych projektów do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Na konkurs nadesłano 329 zgłoszeń od instytucji, organizacji i firm realizujących projekty w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Ocenie merytorycznej podlegało 316 projektów, które przeszły pomyślnie weryfikację formalną.

Konkurs sfinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006.

Więcej informacji o konkursie oraz pełna lista nagrodzonych projektów znajduje się tutaj.

Poniżej przygotowany na konkurs opis projektu "Stokrotkowy Dom" oraz list Ministra Rozwoju Regionalnego do laureatów.

pdfDobre Praktyki - opis projektu Stokrotkowy Dom
pdfList Ministra Rozwoju Regionalnego do laureatów konkursu
drukuj  
Nasi partnerzy: