Opis projektu

Opis projektu:

Projekt realizowany jest przez CISTOR® Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne wraz ze spółką PRO EDU w ramach Priorytetu I. Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działania 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego i współfinansowany jest z Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu:

01.01.2013r. - 31.12.2013r.

Cel:

 • ułatwienie rodzicom z terenu Torunia godzenia życia zawodowego i rodzinnego
 • aktywizacja zawodowa 15 kobiet, pragnących powrócić na rynek pracy po przerwie na macierzyństwo

Grupa docelowa:

 • 40 toruńskich rodziców,
 • 15 kobiet, pragnących powrócić na rynek pracy po przerwie na macierzyństwo

Główne działania: 

 • utworzenie nowego oddziału żłobkowego dla 40 dzieci
 • realizacja kursu zawodowego „Opiekun Żłobkowy” dla 15 nieaktywnych zawodowo kobiet
 • realizacja 6-miesięcznego stażu zawodowego dla 15 nieaktywnych zawodowo kobiet

Uczestniczki projektu otrzymują:

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • bilet miesięczny MZK,
 • lunch,
 • stypendium przez okres stażu,
 • możliwość refundacji kosztów opieki nad dzieckiem.

Kontakt w sprawie projektu:
CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
ul. Stokrotkowa 22
87-100 Toruń
tel. / fax : 56 654 92 79
tel.: 56 654 69 61
cistor@cistorsps.pl

Osoba do kontaktu:
Michał Siromski

drukuj  
Nasi partnerzy: