2013-07-02

Toruński Program Współpracy - testujemy, szkolimy, działamy!

1. Toruń – pierwsze miasto w Polsce, które doceniając ekonomię społeczną – nagradza osoby, zaangażowane w pracę na jej rzecz.

Realizacja „Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na lata 2013 – 2014” zaowocowała zmianą regulaminu przyznawania nagród Prezydenta Miasta Torunia. Do kategorii „Przedsiębiorczość” dodano „ekonomię społeczną” i wyróżniono dwie osoby.

Nagrodę za działalność w obszarze ekonomii społecznej w dniu 19 czerwca 2013 roku otrzymał Pan Zenon Nienartowicz, założyciel i Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia „JESTEM”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w przyszłości.

2. Budujemy dobry, przychylny klimat do współpracy.

20 czerwca 2013 roku po raz trzeci spotkali się przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej i administracji lokalnej, aby bliżej poznać się, podzielić się swoją wiedzą, wzbogacić się doświadczeniami i wskazówkami. Gościła nas organizacja studencka AIESEC Toruń UMK – serdecznie dziękujemy zarówno Gospodarzowi, jak i wszystkim, którzy licznie przybyli na nasze spotkanie.

3. Wspólne szkolenia okazją do nawiązywania partnerskich relacji.

26 czerwca 2013 odbyło się szkolenie, wspólne dla pracowników Urzędu Miasta Torunia i przedstawicieli toruńskich PES pn. „Mechanizmy współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną. Spółdzielnia socjalna – zakładanie i funkcjonowanie”. Na szkoleniu został również poruszony temat klauzul społecznych. Trenerki: Hanna Łowicka oraz Beata Rataj, wprowadziły uczestników szkolenia w tę trudną tematykę, budzącą jeszcze wiele wątpliwości i rodzącą mnóstwo pytań zarówno wśród przedstawicieli PES, jak i urzędników. Kolejne szkolenia planujemy we wrześniu 2013r.

4. Platforma PES-TOR: zapisz się na newsletter!

Na naszej internetowej platformie PES-TOR pojawiają się nowe ogłoszenia o oddaniu, wymianie czy użyczeniu różnego typu rzeczy (patrz: Baza sprzętu). Także lista produktów i usług powiększa się z dnia na dzień. Jeśli szukasz nowej siedziby – przeszukaj Bazę lokali, która obecnie zawiera już ponad 80 adresów. Urzędnicy na bieżąco wprowadzają także różnego typu zapotrzebowania (zlecenia, zapytania ofertowe) – sprawdź, czy Twoja organizacja jest w stanie je wykonać?

Bądź na bieżąco, niech nie wyprzedzą Cię inni – zapisz się na NEWSLETTER już dziś!

5. Został powołany Zespół ds. monitoringu programu współpracy GMT z PES.

Zespół jest organem konsultacyjnym, opiniodawczym i inicjatywnym, a także będzie częścią systemu wsparcia ekonomii społecznej w Toruniu. W jego skład weszły następujące osoby: Sławomir Bakalarz, Magdalena Bergmann, Łukasz Broniszewski, Monika Ignaszczak, Małgorzata Kowalska, Izabela Miłoszewska, Krzysztof Piątek, Paweł Piotrowicz. Odbyło się już pierwsze posiedzenie Zespołu, na którym przeanalizowano stopień realizacji Programu, a także omówiono plany dotyczące kolejnych działań.

drukuj  
Nasi partnerzy: