2013-07-04

Przedstawiamy raport końcowy z badania ewaluacyjnego

W załączeniu prezentujemy wyniki badania ewaluacyjnego wykonanego przez Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Celem ewaluacji była ocena rzeczywistych efektów testowanego produktu.

 „(…) Zastosowane procedury są adekwatne do możliwości podmiotów ekonomii społecznej, a także spełniają oczekiwania PES. Szczególnie ważne w tym względzie było wsparcie udzielane w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym. (…) Wypracowane w projekcie procedury powszechnie uznane zostały, za bardzo przydatny w przyszłości materiał do wspierania PES. Umożliwiają one ocenę zdolności kredytowej podmiotu, są tanie w stosowaniu, a także są adekwatne do zazwyczaj niewielkich zdolności pożyczkowo-poręczeniowych jednostek samorządu terytorialnego. Mocnymi stronami procedur jest możliwość składania dokumentów w jednym miejscu, krótki czas oceny wniosku, a także wsparcie doradców przy opracowaniu i składaniu wniosku. Zastosowane procedury pożyczkowe są adekwatne do możliwości udzielania wsparcia z środków funduszy pożyczkowych lub poręczeniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Z pewnością wypracowany produkt pozwala na wdrożenie go przez dowolny fundusz w Polsce. Ważnym elementem w procesie udzielania pożyczek jest zarówno system wsparcia okołofunduszowego jak i system monitoringu. Wypracowujący model zachowali wysoką adaptacyjność, dzięki czemu mógł on zostać dostosowany do oczekiwań i możliwości PES.(…) ” 

Zapraszamy do lektury!

Badanie rzeczywistych efektów testowanego produktu przygotowane zostało w związku z realizacją innowacyjnego projektu „PI: Fundusz pożyczkowy ES" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pdfRaport końcowy: Badanie rzeczywistych efektów testowanego produktu w ramach projektu "PI: Fundusz pożyczkowy ES"
drukuj  
Nasi partnerzy: