Oferta szkoleniowa

Centrum Integracji Społecznej CISTOR współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej w związku z realizacją projektów systemowych - Priorytet VII, 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne posiada status instytucji szkoleniowej (wpis do WUP pod numerem 2.04/00051/2009)  

Oferujemy organizację

WIZYT STUDYJNYCH

Kursów dotyczących:  

INSTRUMENTÓW AKTYWIZAZACJI ZAWODOWEJ:

 • warsztaty doradztwa zawodowego
 • indywidualna diagnoza zawodowa 

INSTRUMENTÓW AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ:

 • skierowanie do Centrum Integracji Społecznej* 
 • skierowanie do Klubu integracji Społecznej** 
 • warsztaty motywacyjno-integracyjne 
 • trening interpersonalny 
 • szkoła rodzica 
 • trening gospodarowania własnym budżetem 
 • warsztaty przedsiębiorczości 
 • warsztaty wizażu i autoprezentacji 
 • poradnictwo prawne indywidualne 
 • poradnictwo rodzinne indywidualne    


INSTRUMENTÓW AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ:

 • kurs: kasjer-sprzedawca 
 • kurs: opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej 
 • kurs: gastronomiczne 
 • kurs: pracownik porządkowy 
 • kurs: pielęgnacja terenów zielonych    


Kursy obejmują część teoretyczną i praktyczną.  

Szczegółowy zakres tematyczny i godzinowy proponowanych kursów - do uzgodnienia ze zleceniodawcą.  
*,** skierowanie do CIS i do KIS nie wymaga stosowania dodatkowych instrumentów aktywizacji.  Oferujemy również kursy W ZAKRESIE KWALIFIKACJI OPIEKUNÓW W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM ORAZ OPIEKUNA DZIENNEGO, zgodnie z tzw. ustawą żłobkową.

Osoby chcące uzyskać kwalifikacje opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna a nie posiadające odpowiednich kwalifikacji zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, mogą te kwalifikacje zdobyć pod warunkiem odbycia szkoleń zgodnych z programami zatwierdzonymi przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

13 grudnia 2011 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wydało decyzję nr 86/2011 zatwierdzającą następujące programy szkoleń dla CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne:

 • Program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 280 godzin, 
 • Program szkolenia dla dziennego opiekuna 160 godzin, 
 • Program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 80 godzin,
 • Program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna 40 godzin. 

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 235, z dnia 3 marca 2011 r.) określa zmiany w wymogach dotyczących kwalifikacji opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych.

Zakres programowy szkoleń określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r., a lista zatwierdzonych przez Minister programów szkoleń wraz z instytucjami uprawnionymi do organizacji takich szkoleń, jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Inne szkolenia, niż te wymienione, takich uprawnień nie dają.

drukuj  
Nasi partnerzy: