2013-07-15

Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”

Od 4 lipca 2013 r. CISTOR® Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne realizuje szkolenia zawodowe dla 13 uczestników projektu pt. Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu. 
 
W ramach projektu przewidziano następujące szkolenia:
 
a) Opiekun osób zależnych (zajęcia teoretyczne -35 h, zajęcia praktyczne – 95 h) – 2 osoby
b) Nowoczesny sprzedawca z fakturowaniem i obsługą kasy fiskalnej (zajęcia teoretyczne – 35h, zajęcia praktyczne – 65 h) – 3 osoby
c) Cukiernik (zajęcia teoretyczne – 30 h, zajęcia praktyczne – 100 h) – 1 osoba
d) Kucharz (zajęcia teoretyczne – 30 h, zajęcia praktyczne – 100 h) – 3 osoby
e) Kadry i płace (zajęcia teoretyczne – 60 h, zajęcia praktyczne – 70 h) – 1 osoba
f) Profesjonalny pracownik porządkowy z pielęgnacją terenów zielonych (zajęcia teoretyczne – 30 h, zajęcia praktyczne – 100 h) – 3 osoby
 
 

Projekt Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII. „Promocja integracji społecznej”
Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu, wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

 
drukuj  
Nasi partnerzy: