Poradnictwo PiO w CIS

Projekt zakończony   „Poradnictwo prawne i obywatelskie w CIS” Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Priorytet III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne. Obszar wsparcia: 3. Tworzenie równych szans dla dyskryminowanych oraz najsłabszych grup społecznych. Okres realizacji: 01.06.2012 – 15.12.2012    
drukuj  
Nasi partnerzy: