CIS Gminny

Projekt zakończony 31 grudnia 2012r.

 

01 grudnia 2011 do 31 grudnia 2012 realizowaliśmy zadanie publiczne pod nazwą „Reintegracja zawodowa i społeczna prowadzona przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne". Zadanie to było współfinansowane przez Gminę Miasta Torunia.

Celem projektu było zwiększenie szansy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na usamodzielnienie poprzez reintegrację zawodową i społeczną.

Głównymi działaniami projektu była reintegracja społeczna i zawodowa. W skład reintegracji zawodowej wchodziły szkolenia teoretyczne i praktyczne w czterech profilach zawodowych:

  • budowlano - porządkowym
  • gospodarzy - porządkowych
  • gastronomicznym
  • opiekunów osób zależnych

Natomiast reintegracja społeczna składała się z:

  • treningu interpersonalnego
  • doradztwa zawodowego
  • zajęć komputerowych
  • treningu gospodarowania własnymi środkami

Projekt był skierowany do mieszkańców Torunia, którzy są osobami:

  • bezrobotnymi (osoby długotrwale bezrobotne)
  • nieaktywnymi zawodowo m.in. z powodu:

- niepełnosprawności

- ukończonej terapii uzależnień

- opuszczenia zakładu karnego

- bezdomności

W projekcie wzieło udział 28 osób, z czego 16 znalazło zatrudnienie. Czas trwania projektu: 13 miesięcy.

drukuj  
Nasi partnerzy: