Aktualności

  
Szukamy pracowników!

W związku z realizacją nowych projektów CISTOR SPS poszukuje pracowników. CV przesyłać można do 18.02.2020 na adres mailowy cistor@cistorsps.pl.

Zapraszamy do udziału w projekcie dla seniorów

Trwa rekrutacja do projektu "Aktywni 60+" finansowanego z funduszy unijnych.

16 i 17 grudnia br. odbyły się spotkania rozwijające dla wolontariuszy

Podczas jednego ze spotkań uczestnicy  mieli okazję wzmocnić swoje kompetencje, pochylić się nad (..)

 

KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI KLUBU SAMOPOMOCY "WRZOS"

Z wielką przyjemnością informujemy o kontynuacji działalności Klubu Samopomocy "Wrzos".

16 i 17 grudnia br. realizujemy  spotkania rozwijające dla wolontariuszy !

Chcesz wzmocnić swoje kompetencje, rozwinąć nowe umiejętności w zakresie pracy wolontariackiej?  To spotkanie (...)

23 października br. odbyło się  szkolenie podstawowe dla wolontariuszy

Podczas szkolenia uczestnicy  poznali jakie są rodzaje i formy wolontariatu. Pogłębili swoją wiedzę w zakresie prawnych (..) 

Już 23 października br. Odbędzie się szkolenie podstawowe dla wolontariuszy!

Jesteś zainteresowana/y  podjęciem aktywności wolontariackiej?  To szkolenie jest dla Ciebie!

Rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu wspierającego wolontariat!

Korpus Solidarności to wieloletni program rządowy, który wspiera wolontariuszy i angażuje organizacje pozarządowe. 

W związku z realizacją projektu, pn.  „Stokrotka Przyszłość – program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IX - "Solidarne społeczeństwo", Działanie 9.2. – „Włączenie”, Poddziałanie 9.2.1. - "Aktywne włączenie społeczne"), CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę samochodu ciężarowego.

Oferta pracy - poszukujemy animatora

W związku z realizacją projektów poszukujemy osoby na stanowisko animatora.

Oferta pracy - poszukujemy koordynatora

W związku z realizacją projektów poszukujemy osoby na stanowisko koordynatora projektu społecznego.

W związku z realizacją projektu, pn.  „Stokrotka Przyszłość – program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IX - "Solidarne społeczeństwo", Działanie 9.2. – „Włączenie”, Poddziałanie 9.2.1. - "Aktywne włączenie społeczne"), CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę samochodu ciężarowego.

Jeśli działacie w organizacji wspierającej Osoby z niepełnosprawnościami i macie lub mieliście problemy z uzyskaniem dofinansowania bądź w realizacji projektów w konkursach ogłaszanych przez Zarząd PFRON oraz chcecie włączyć się w wypracowanie nowych, lepszych rozwiązań proceduralnych w PFRON, nasza propozycja jest dla Was. Wspólnie wpływamy na regulacje prawne.

 

Uprzejmie informujemy o możliwości aplikowania w ramach  II uzupełniających konkursów ofert – Program: „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019”. 

CISTOR SPS serdecznie zaprasza przedstawicieli podmiotów zatrudnienia socjalnego i  innych podmiotów ekonomii społecznej oraz osoby, które specjalizują się w świadczeniu usług społecznych (między innymi przedstawicieli JST,ROPS) na spotkania konsultacyjne

Szukasz pracy? Zapraszamy do udziału w projekcie

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne rozpoczyna nowy projekt, pt. „Stokrotka Przyszłość” dla bezrobotnych mieszkańców Torunia oraz gmin powiatu toruńskiego i aleksandrowskiego.

W związku z realizacją projektu, pn.  „Stokrotka Przyszłość – program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IX - "Solidarne społeczeństwo", Działanie 9.2. – „Włączenie”, Poddziałanie 9.2.1. - "Aktywne włączenie społeczne" ), CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne zaprasza do złożenia oferty.

Trzeci zjazd z cyklu warsztatów trenerskich
Trzecim tematem z cyklu warsztatów trenerskich w ramach projekt Akademin Trenera NGO
Wizyta studyjna w ramach Projektu "Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego".

W dniu dzisiajszym pani Dyrektor spotkała się z przedstawicielami projektu "Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego" w ramach wizyty studyjnej. Celem spotkania było wypracowanie modelu współpracy angażującej różne podmioty, świadczące usługi społeczne. Pani Dyrektor podziliła się sowją wiedzą i doświadczeniem z gośćmi wypracowany model był jak najbardziej optymalny.

Szkolenie z zakresu Edukacji obywatelskiej i partycypacji społecznej w rozwoju NGO
Szkolenie z zakresu Edukacji obywatelskiej i partycypacji społecznej w rozwoju NGO w ramach projektu Akademia Trenera NGO
drukuj  
Nasi partnerzy: