2024-03-07

 

 

Załączamy protokół z wyboru oferenta na wsparcie indywidualne i grupowe uczestników CIS.

2024-02-21

W związku z realizacją projektu, pn. „TRZY STOKROTKI - PROGRAM REINTEGRACJI W RAMACH CIS.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania FEKP.08.20 Aktywne włączenie społeczne, schematu: Działania reintegracyjne realizowane przez CIS, KIS; Celu szczegółowego: EFS+.CP4.H Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027"- CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne zaprasza do złożenia oferty zgodnie z przedstawionymi załącznikami.

2024-01-25
Rozstrzygnięcie.

Rozstrzygnięcie ogłoszenia na dostawę artykułów spożywczych.

 

2024-01-18
Zmiana w treści zapytania ofertowego.

Zmiana treści zapytania ofertowego nr 1/TS/2024 z dnia 16.01.2024r. prowadzone w trybie zasady konkurencyjności na zakup i dostawę artykułów spożywczych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej

2024-01-16
Poszukujemy dostawcy artykułów spożywczych

W związku z realizacją projektu, pn. „TRZY STOKROTKI - PROGRAM REINTEGRACJI W RAMACH CIS.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus poszukujemy dostawcy artykułów spożywczych.

2024-01-05
Rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Trzy Stokrotki - program reintegracji w ramach CIS”

Rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Trzy Stokrotki - program reintegracji w ramach CIS” współfinansowanego z Unii Europejskiej.

2023-08-18
Protokół z wyłonienia oferenta

Ze względu na brak ofert nie podlegających odrzuceniu, nie wyłoniono wykonawcy na zakup i dostawę artykułów spożywczych.

2023-08-09
Poszukujemy dostawcy artykułów spożywczych

W związku z realizacją projektu, pn.  „Akcja Praca! Program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IX - "Solidarne społeczeństwo", Działanie 9.2. – „Włączenie”, Poddziałanie 9.2.1. - "Aktywne włączenie społeczne" ), CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne zaprasza do złożenia oferty.

2023-01-31
CISTOR poszukuje pracodawców chętnych do podjęcia współpracy
Centrum Integracji Społecznej CISTOR, poszukuje pracodawców chętnych do przyjęcia uczestników CIS na nieodpłatne praktyki zawodowe.
Dzięki praktykom, pracodawca ma możliwość sprawdzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji uczestników CIS, co w konsekwencji może wpłynąć na złożenie oferty pracy.
Chętnych do współpracy pracodawców prosimy o kontakt pod numerem: (56) 654-69-61 lub mailowo: b.dzikowska@cistorsps.pl; k.piotrowska@cistorsps.pl

 

2022-07-26
CISTOR szuka pracownika socjalnego!!

W związku z realizacją projektów zatrudniania socjalnego CISTOR SPS poszukuje osób do współpracy na stanowisku:

PRACOWNIK SOCJALNY/ PRACOWNIK REINTEGRACJI

 

 

2022-07-26
CISTOR szuka psychologa!!

W związku z realizacją projektów zatrudniania socjalnego CISTOR SPS poszukuje osób do współpracy na stanowisku:

PSYCHOLOG / PSYCHOTERAPEUTA / PRACOWNIK PROJEKTU

 

2022-07-14
Rozpoczynamy projekt Lepsze jutro rodzin

Projekt pn. „Lepsze jutro rodzin” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020

 

Celem projektu jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się pandemii i ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem oraz przeciwdziałanie psychospołecznym skutkom pandemii.

 

Wszystkie zaplanowane działania projektu są odpowiedzią na zdiagnozowane trudności opiekuńczo-wychowawcze i relacyjne w rodzinach z gminy Lubicz (teren Gronowa, Gronówka oraz wsi przyległych) w związku z pandemią covid-19.

 

2022-03-28
Rozpoczynamy 2 edycję projektu: "Stokrotkowa Liga"

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub (...)

2022-03-12
CISTOR szuka pracownika socjalnego!!

W związku z realizacją projektów zatrudniania socjalnego CISTOR SPS poszukuje osób do współpracy na stanowisku:

PRACOWNIK SOCJALNY/ PRACOWNIK REINTEGRACJI

 

 

2022-03-12
CISTOR szuka psychologa!!

W związku z realizacją projektów zatrudniania socjalnego CISTOR SPS poszukuje osób do współpracy na stanowisku:

PSYCHOLOG / PSYCHOTERAPEUTA / PRACOWNIK PROJEKTU

 

2022-03-12
CISTOR szuka specjalistę rynku pracy!!

W związku z realizacją projektów zatrudniania socjalnego CISTOR SPS poszukuje osób do współpracy na stanowisku:

SPECJALISTA RYNKU PRACY/ DORADCA ZAWODOWY/ PRACOWNIK REINTEGRACJI

 

 

 

2022-01-18
Zaproszamy do udziału w projekcie

„Akcja Praca! Program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej” dla mieszkańców Torunia oraz powiatu toruńskiego

2021-12-14
Poszukujemy pracowników

Chcesz zmienić coś w swoim życiu? Masz pasję do tego, co robisz? Lubisz się rozwijać i uczyć? Lubisz kontakt z ludźmi i nie boisz się sytuacji stresowych? Zapraszamy do nas!

2021-11-22
Otrzymaliśmy Wyróżnienie Specjalne Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

dla podmiotu ekonomii społecznej za działania podjęte w czasie pandemii COVID-19 w latach 2020-2021

2021-10-29
Poszukujemy psychoterapeuty

W związku z realizacją projektów zatrudnienia socjalnego poszukujemy...

2021-08-20
Szukamy pracownika!

Poszukujemy Instruktora Grupy Gastronomiczno – Porządkowej

2021-07-01
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej CISTOR, mieszkający na terenie naszego miasta, będą od lipca brać udział w  (...)

2021-06-07
Trwa rekrutacja do projektu „Prosto do pracy 2”

Przyjdź i podejmij wyzwanie Centrum Integracji Społecznej

2021-05-05
Szukamy dostawcy artykułów spożywczych!

W związku z realizacją projektu, pn.  „Stokrotkowa Liga – program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej”, szukamy dostawcy  artykułów spożywczych dla uczestników Centrum

2021-04-28
Rozpoczynamy projekt: "Stokrotkowa Liga"

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub (...)

2021-04-26
Rozpoczynamy projekt "Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy"

Od 1 maja rozpoczynamy z realizacją nowego projektu "Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy"

2021-01-14
Zakończyliśmy akcję zbierania  darów dla zwierząt z toruńskiego schroniska!

Kochani, z wielkim sukcesem zakończyliśmy akcję zbierania  darów dla zwierząt z toruńskiego schroniska.

2020-12-31
Szukamy pracowników!

W związku z realizacją projektów zatrudnienia socjalnego CISTOR SPS poszukuje psychologa oraz specjalisty ds. reintegracji.

2020-12-10
PODZIEL SIĘ KOCYKIEM!!!

 

 

Organizujemy akcję zbierania  kocy, kołder, poduch i karmy dla zwierząt.

 
2020-12-09
SPOTKANIE ROZWIJAJĄCE DLA WOLONTARIUSZY

08 GRUDNIA BR. ODBYŁO SIĘ   SPOTKANIE ROZWIJAJĄCE DLA WOLONTARIUSZY !

2020-09-14
Poszukujemy pracowników!

W związku z realizacją projektów zatrudnienia socjalnego CISTOR SPS poszukuje pracowników na stanowiska: pracownik socjalny specjalista rynku pracy, instruktor zawodu/trener pracy w profilu gastronomicznym.

2020-09-07
Zajęcia psychoedukacyjne ze środków marszałkowskich

W związku z realizacją zadania „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko - pomorskim” uczestnicy CISTOR, biorą udział w kolejnych zajęciach.

2020-09-01
Awaria linii telefonicznej

W związku z awarią linii telefonicznej prosimy w najbliższych dniach kontaktować się z nami pod numerem (56) 658 55 20.

2020-04-16
Szukamy pracowników!

W związku z realizacją projektów zatrudnienia socjalnego CISTOR SPS poszukuje pracowników: specjalisty rynku pracy i pracownika socjalnego.

2020-02-06
Szukamy pracowników!

W związku z realizacją nowych projektów CISTOR SPS poszukuje pracowników. CV przesyłać można do 18.02.2020 na adres mailowy cistor@cistorsps.pl.

2020-02-06
Zapraszamy do udziału w projekcie dla seniorów

Trwa rekrutacja do projektu "Aktywni 60+" finansowanego z funduszy unijnych.

2019-12-20
16 i 17 grudnia br. odbyły się spotkania rozwijające dla wolontariuszy

Podczas jednego ze spotkań uczestnicy  mieli okazję wzmocnić swoje kompetencje, pochylić się nad (..)

 

2019-12-03
KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI KLUBU SAMOPOMOCY "WRZOS"

Z wielką przyjemnością informujemy o kontynuacji działalności Klubu Samopomocy "Wrzos".

2019-12-02
16 i 17 grudnia br. realizujemy  spotkania rozwijające dla wolontariuszy !

Chcesz wzmocnić swoje kompetencje, rozwinąć nowe umiejętności w zakresie pracy wolontariackiej?  To spotkanie (...)

2019-10-25
23 października br. odbyło się  szkolenie podstawowe dla wolontariuszy

Podczas szkolenia uczestnicy  poznali jakie są rodzaje i formy wolontariatu. Pogłębili swoją wiedzę w zakresie prawnych (..) 

2019-10-17
Już 23 października br. Odbędzie się szkolenie podstawowe dla wolontariuszy!

Jesteś zainteresowana/y  podjęciem aktywności wolontariackiej?  To szkolenie jest dla Ciebie!

2019-09-16
Rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu wspierającego wolontariat!

Korpus Solidarności to wieloletni program rządowy, który wspiera wolontariuszy i angażuje organizacje pozarządowe. 

2019-09-04

W związku z realizacją projektu, pn.  „Stokrotka Przyszłość – program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IX - "Solidarne społeczeństwo", Działanie 9.2. – „Włączenie”, Poddziałanie 9.2.1. - "Aktywne włączenie społeczne"), CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę samochodu ciężarowego.

2019-07-25

W związku z realizacją projektu, pn.  „Stokrotka Przyszłość – program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IX - "Solidarne społeczeństwo", Działanie 9.2. – „Włączenie”, Poddziałanie 9.2.1. - "Aktywne włączenie społeczne"), CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę samochodu ciężarowego.

2019-06-13

Jeśli działacie w organizacji wspierającej Osoby z niepełnosprawnościami i macie lub mieliście problemy z uzyskaniem dofinansowania bądź w realizacji projektów w konkursach ogłaszanych przez Zarząd PFRON oraz chcecie włączyć się w wypracowanie nowych, lepszych rozwiązań proceduralnych w PFRON, nasza propozycja jest dla Was. Wspólnie wpływamy na regulacje prawne.

 

2019-06-13

Uprzejmie informujemy o możliwości aplikowania w ramach  II uzupełniających konkursów ofert – Program: „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019”. 

2019-05-14

CISTOR SPS serdecznie zaprasza przedstawicieli podmiotów zatrudnienia socjalnego i  innych podmiotów ekonomii społecznej oraz osoby, które specjalizują się w świadczeniu usług społecznych (między innymi przedstawicieli JST,ROPS) na spotkania konsultacyjne

2019-05-10
Szukasz pracy? Zapraszamy do udziału w projekcie

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne rozpoczyna nowy projekt, pt. „Stokrotka Przyszłość” dla bezrobotnych mieszkańców Torunia oraz gmin powiatu toruńskiego i aleksandrowskiego.

2019-03-19

W związku z realizacją projektu, pn.  „Stokrotka Przyszłość – program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IX - "Solidarne społeczeństwo", Działanie 9.2. – „Włączenie”, Poddziałanie 9.2.1. - "Aktywne włączenie społeczne" ), CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne zaprasza do złożenia oferty.

2018-12-04
Trzeci zjazd z cyklu warsztatów trenerskich
Trzecim tematem z cyklu warsztatów trenerskich w ramach projekt Akademin Trenera NGO
2018-11-29
Wizyta studyjna w ramach Projektu "Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego".

W dniu dzisiajszym pani Dyrektor spotkała się z przedstawicielami projektu "Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego" w ramach wizyty studyjnej. Celem spotkania było wypracowanie modelu współpracy angażującej różne podmioty, świadczące usługi społeczne. Pani Dyrektor podziliła się sowją wiedzą i doświadczeniem z gośćmi wypracowany model był jak najbardziej optymalny.

2018-11-19
Szkolenie z zakresu Edukacji obywatelskiej i partycypacji społecznej w rozwoju NGO
Szkolenie z zakresu Edukacji obywatelskiej i partycypacji społecznej w rozwoju NGO w ramach projektu Akademia Trenera NGO
2018-11-06
ZAPRASZAMY NA WARSZTATY PN. „ZMIENIAMY ZASADY I WYTYCZNE DOSTĘPNOŚCI FUNDUSZY UE”.

Realizujesz projekty, ale nie do końca jesteś zadowolony z obowiązującego prawa? Przyjdź na warsztaty, podziel się doświadczeniem, uwagami! Razem możemy wpłynąć na zmiany!

2018-10-31
Szkolenie z zakresu Metodyki rozmowy doradczej
Szkolenie z zakresu Metodyki rozmowy doradczej w poradnictwie NGO odbyło się 27.10.2018 w ramach projektu Akademia Trenera NGO
2018-10-29

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne uprzejmie informuje, że w ramach projektu pn.: „Krajowa Sieć Reintegracji –wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego ... 

2018-10-16
Drugi zjazd z cyklu warsztatów trenerskich
Drugi zjazd z cyklu warsztatów trenerskich projektu Akademia Trenera NGO
2018-10-16
Być kobietą, być kobietą!

10 października mieliśmy przyjemność gościć na zajęciach Wizażystkę, która wtajemniczyła uczestniczki projektu gminnego w to jak przy odrobinie umijętności "zrobić się na bóstwo".

2018-10-10
Zajęcia z przedsiębiorczości

Na ostatnich zajęciach z Przedsiębiorczości prowadzonych przez Panią Dyrektor, uczestnicy "Aktywnej Stokrtotki" wcielali się w rolę twórców i założycieli Podmiotów Ekonomii Społecznej.

2018-10-10
CISTOR SPS poszukuje terapeuty.

W związku z realizacją bieżących projektów poszukujemy mobilneg psychoterapeuty do realizacji zadań m.in. w Żninie. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych drogą e-mailową na adres cistor@sps.pl do 19.10.2018 roku.

2018-10-03
Pierwszy zjazd z cyklu warsztatów trenerskich

Pierwszy zjazd w ramach cyklu warsztatów trenerskich projektu Akademia Trenera NGO

2018-09-24
Uczestnicy CIS na wycieczce.

Dnia 22.09.2018 roku uczestnicy CIS pojechali na wycieczkę do Gdyni. Wyjazdowi towarzyszyło wiele atrakcji.

2018-09-18
Szkolenie Psychologia starzenia się

W ramach projektu Akademia Trenera NGO w terminie 14-15.09.2018r. odbyło się szkolenie Psychologia starzenia się 

2018-09-05
Pierwsze warsztaty
30.08-1.09.2018r. odbył się pierwszy w ramach projektu Akademia Trenera NGO warsztat – trening interpersonalny
 
2018-09-05
SZUKAMY PRACOWNIKA!!!

W związku z realizacją klubu samopomocy CISTOR SPS poszukuje terapeuty zajęciowego/animatora.

2018-08-20
Prezent z Armenii

Dzisiaj jedna z naszych uczestniczek w ramach podziękowania za dotychczasową współpracę przyniosła nam prezent prosto z Armenii wykonany przez jej brata.

2018-07-25
Specjaliści z Podmiotów Ekonomii Społecznej poszukiwani

CISTOR SPS poszukuje Podmiotów Ekonomii Społecznej w celu nawiązania współpracy przy realizacji zajęć animacyjnych w Klubie Samopomocy „Wrzos”. 

2018-07-12
Festyn na Barbarce.

21 czerwca 2018 r. Klub Wrzos, działający przy CISTOR SPS zorganizował dla toruńskich klubów samopomocy spotkanie na Barbarce.
 

2018-07-12
Rekrutacja do Klubu Samopomocy "WRZOS".

W Klubie Samopomocy WRZOS - zajęcia już trwają.

Rekrutacja trwa - ZAPRASZAMY

2018-07-11
AKADEMIA TRENERA NGO - ruszyła rekrutacja do projektu

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ !!!!
Ponad 130godz. ciekawych warsztatów dla teraźniejszych i przyszłych trenerów w NGO 

 - Warsztaty trenerskie- Trener NGO
- Metodyka rozmowy doradczej w poradnictwie NGO
-  Edukacja obywatelska i partycypacja społ. w rozwoju NGO
- Metodyka zajęć informatycznych dla seniorów
- Trening interpersonalny
- Coaching rozwoju trenera NGO

2018-06-29
Alternatywne formy spędzania czasu.

W środę 27.06.2018 roku wybraliśmy się z uczestnikami CIS oraz ich bliskimi na Barbarkę. Pogoda nam dopisała. Piekliśmy kiełbaski nad ogniskiem, grillowaliśmy, graliśmy w piłkę, braliśmy udział w konkursach z nagrodami, a także śpiewaliśmy przy dźwiękach gitary pana Leszka Milińskiego.

2018-06-26
Klub Samopomocy "WRZOS" - rekrutacja ruszyła !!!

Z dniem 02.07. 2018 r rozpoczynamy zapisy do nowego Klubu Samopomocy "WRZOS" z siedzibą CISTOR SPS przy ul. Stokrotkowej 22. 

2018-05-22
Szkoła rodzica.

W ramach projektu "Stokrotkowy Szlak", uczesatnicy zaczęli zajęcia z elementami szkoły rodzica.

2018-05-11
Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w programie.

Trwa nabór uczestników do Centrum Integracji Społecznej. 

2018-03-29
Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do programu "Aktywna Stokrotka"

Jesteśmy w trakcie rekrutacji do programu "Aktywna Stokrotka - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej", który będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerami programu są Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu. 

2018-03-23
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu "Klub Samopmocy Wrzos"

W dniu 21.03.2018r w Urzędzie Marszałkowskim miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie projektu "Klub samopomocy Wrzos", który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2018-03-05
Projekt "Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej" - edycja II.

Rekrurtacja zakończona. Od 01.03.2018r ruszyła II edycja programu "Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"

2018-02-21
" Rok w Ameryce Płodniowej Boliwiai Paragwaj" - spotkanie z Szymonem Banaszczak

Podróżnik Szymon Banaszczak był gościem w Klubie Samopomocy Wrzos, podczas zajęć informacyjnych.

 

2018-02-19
Aktywizacji społecznej i zawodowej ciąg dalszy.

Dyrekcja podpisała koleją umowę dotyczącą realizacji programu z Unii Europejskiej, mającego na celu aktywizacje zawodową uczestników.

 

2018-02-14
Reintegracja społeczna - Darodztwo zawodowe. Rekrutacja  i selekcja pracowników. Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej.

Zajęcia mają na celu zaznajomienie uczestników ze specyfiką rozmowy kwalifikacyjnej.

2018-02-13
Rekrutacja do II edycji "Stokrotkowy szlak".

Rekrutacja właśnie ruszyła!!! Wszystkich chętnych zapraszamy na rozmowę.

2018-02-13
Trening Interpersonalny - moje prawa.

Podczas zajęć uczestnicy nabywają umiejętności interpersonalne - społeczne, które pomagają w nawiązaniu i podtrzymywaniu relacji z innymi ludźmi.

2018-02-13
Edukacja z zakresu gier i zabaw karnawałowych

Bal maskowy w ramach działań edukacyjnych z zakresu gier i zabaw karnawałowych.

2017-12-21
Ogłoszenie o wynikach konkursu

Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację usługi  dotyczącej testowania koncepcji systemu standaryzacji usług reintegracji społecznej i zawodowej realizowanych w ramach działalności Centrów Integracji Społecznej.

2017-12-19
Zaproszenie na bezpłatne warsztaty

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pt. „W trosce o osoby niepełnosprawne – zmiany do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, które odbędą się w dniach 28-29.12.2017r. w Bydgoszczy.

2017-12-14
CISTOR SPS poszukuje pracowników!

W związku z rozpoczęciem realizacji nowych projektów CISTOR SPS poszukuje pracowników.

2017-08-02
CISTOR SPS poszukuje pracowników i współpracowników!

W związku z realizacją programów reintegracji społecznej i zawodowej CISTOR SPS poszukuje pracowników i współpracowników.

2017-08-02
CISTOR SPS w Radiu PiK

Środowa audycja "Wieczorne PIK-sele" Radia PIK poświęcona została Regionalnemu Programowi Operacyjnemu. Część materiału opowiada o projektach CISTOR SPS.

2017-05-18
Spotkanie liderów lokalnego rozwoju w Chełmży

Zapraszamy na spotkanie Zespołu liderów rozwoju lokalnego, dotyczące konsultacji wstępnej wersji modelu przeciwdziałania dziedziczeniu biedy. Spotkanie odbędzie się 19 maja 2017r. o godz.13:30 w Sali Mieszczańskiej Urzędu Miasta Chełmża.

2017-05-08
Rusza nowy projekt CISTOR SPS

Od pierwszego maja CISTOR SPS realizuje nowy program zatrudnienia socjalnego ze środków Miasta Toruń.

2017-04-24
Awaria telefonu

W dniu 24 kwietnia 2017 telefon w CISTOR SPS uległ awarii.

2017-04-11
Zaproszenie dla lokalnych liderów na spotkanie w Chełmży

Burmistrz Miasta Chełmża i CISTOR zapraszają lokalnych liderów na spotkanie poświęcone stworzeniu modelu przeciwdziałania dziedziczeniu biedy.

2017-03-23
CISTOR SPS z uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla opiekunów żłobkowych

CISTOR SPS może realizować szkolenia dla opiekunek przez kolejnych 5 lat.

2017-03-21
Poszukujemy chętnych na staż!

CISTOR SPS poszukuje osób chętnych do odbycia stażu!

2017-02-23
Już wkrótce rusza Klub Samopomocy WRZOS!

Zapraszamy do nowopowstałego Klubu Samopomocy WRZOS mieszczącego się w siedzibie CISTOR przy ul.: Stokrotkowej 22 w Toruniu.

2017-02-20

W  związku z realizacją zadania publicznego  z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu klubu samopomocy dla 10 osób niesamodzielnych...

2016-12-13
Rusza rekrutacja do drugiej edycji projektu "Stacja Aleksandrów Kujawski"

Już wkrótce nowa szansa na pracę dla osób bezrobotnych z terenu gminy Aleksandrów Kujawski.

2016-12-08
Nasze wyroby na Międzynarodowym Forum Ekonomii Społecznej

Zapraszamy do spróbowania naszych pysznych wyrobów! Szukajcie naszego stoiska 8 grudnia 2016r. na konferencji pn. „Siła współpracy”,  w ramach Międzynarodowego Forum Ekonomii Społecznej.

2016-12-02
Wyjście do kina jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego.

W dniu 29 listopada br.  uczestnicy I edycji projektu ,,Stacja Aleksandrów Kujawski’’ w ramach zajęć reintegracji społecznej wybrali się do kina w Toruniu.

2016-11-02
Pierwsze posiedzenie Rady Zatrudnienia Socjalnego oraz spotkanie Konwentów Centrów i Klubów Integracji Społecznej

W dniach 26-27 października 2016 r.  w Ośrodku IRSS w Białobrzegach odbyło pierwsze posiedzenie Rady Zatrudnienia Socjalnego powołanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

2016-10-13
Za nami pierwszy miesiąc projektu ,,Stacja Aleksandrów Kujawski’’

Pierwszy miesiąc minął bardzo pracowicie. Po zakończonych zajęciach teoretycznych z reintegracji zawodowej Uczestnicy pod opieką instruktorów zawodu ruszyli na praktyki.

2016-09-15
Warsztaty przedsiębiorczości społecznej w CISTOR SPS

Uczestnicy projektu "Nowe Horyzonty" wzięli udział w kolejnych zajęciach.

2016-08-10
Materiał telewizyjny z udziałem CISTOR SPS

22 lipca na antenie TV Trwam ukazał się kolejny odcinek cyklu "O funduszach Unii Europejskiej".

2016-01-13
Rusza nowy projekt gminny CISTOR SPS

8 stycznia nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na realizację działań reintegracyjnych dla mieszkańców Torunia.

Nasi partnerzy: